Werkervaring


Streamlead cards-team

Van Lanschot Kempen ’s-Hertogenbosch
Oktober 2018 – November 2019

Aansturen cards-team in diverse fases van testen en oplevering in een automatiseringsproject waarin we werkten volgens het Scrum/Agile principe.

Taken

- Afstemming met stakeholders zoals in- en externe eindgebruikers, internationaal development team, commercie,
  juridische zaken, compliance, risk, project- en programmamanagement, executive board.
- Bewaken van de voortgang.
- Oplossen van issues i.s.m. het ontwikkelteam (intern en extern).
- Escaleren van issues naar programmamanagement.
- Kwaliteitsbewaking van de opgeleverde functionaliteit en nazorg.
- Planning en prioritering.

Resultaat

Oplevering van verbeterde producten, processen (o.b.v. Lean Thinking) en systemen met toegevoegde waarde voor zowel klanten als Van Lanschot; meer zelfservice mogelijkheden voor klanten, invoeren van het first time fix principe in de frontoffice, real time autorisatie en afhandeling van pastransacties.


Projectmedewerker cards-team

Van Lanschot Kempen ’s-Hertogenbosch
Januari 2017 – Oktober 2018

Het volgende was onderdeel van mijn taken binnen een automatiseringsproject (outsourcing betaalstraat) waarin we werkten volgens het Scrum/Agile principe.

Taken

- Herontwerpen cards processen in samenwerking met interne stakeholders.
- Opstellen van use cases/stories, technische- en functionele requirements voor optimalisatie en automatisering
  debitcard management processen en autorisatie van debitcard transacties voor zowel web als app oplossingen.
- Input geven en reviewen van testplannen, testscenario's, begeleiden van testen t.b.v. de oplevering van functionaliteit. 
- Input geven t.b.v. requirements optimaliseren en automatiseren creditcard processen en productadministratie.
- Betrokken bij migratie van creditcard administratie naar nieuw CRM systeem.

Resultaat

In deze fase heb ik een sterke functionele basis gelegd voor het te ontwikkelen product, waardoor ik in mijn rol als streamlead cards goed functionerende producten, processen en systemen heb opgeleverd.


Productmanager Betalen, Kredieten en Sparen

Van Lanschot Kempen ’s-Hertogenbosch
September 2002 - November 2019

In deze functie heb ik een brede kennis opgedaan van de gehele product range m.b.t. betalingsverkeer en krediet- en spaarproducten. Mijn expertise ligt bij cardsproducten (debitcards en creditcards). Ik was verantwoordelijk voor alle aspecten van deze producten. Van technische aanpassingen en verbeteringen tot product- en procesoptimalisatie en analyse en implementatie van wet- en regelgeving.

Taken en resultaten

- Ik was als projectmedewerker en expert betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe producten en product
  innovaties en implementatie van wet-en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn de Overstapservice, Integratie C&E Bankiers, PSD I & II, EMV, SEPA, 
  contactloos betalen en MCD (mortgage credit directive).
- Daarnaast heb ik verschillende proces verbetertrajecten begeleid (LEAN) en mede geïmplementeerd. Primair met de
  focus op klantbeleving.
- Tevens was ik als specialist betrokken bij de selectie van een nieuwe partij in het kader van outsourcing van de
  betaalstraat.

Accountmanager Hypotheken

Van Lanschot Kempen ’s-Hertogenbosch
Juli 1998 – Augustus 2002

De eerste 2,5 jaar was ik commercieel ondersteuner binnendienst. Mijn taken waren het opstellen van offertes, aktes en aflosnota's. Daarna ben ik gevraagd voor de functie van accountmanager. Deze functie heb ik anderhalf jaar bekleed.

Taken en resultaten

- Contacten onderhouden met verschillende tussenpersonen.
- Schrijven en beoordelen van kredietvoorstellen.
- Opstellen van aktes en overige documenten ten behoeve van het passeren van hypotheken.
- Zorgdragen voor het tijdig beschikbaar stellen van gelden.
- Het opstellen van requirements en het testen van een nieuw hypotheek administratie systeem.
- Opleidingen verzorgen aan nieuwe gebruikers van bovengenoemd systeem.

Download hier mijn volledige CV