easyKit is de testtool die u tijdens het testen van uw (software)product volledig ondersteund. U kunt uw testscenario's eenvoudig modelleren en de te doorlopen scenario's eenvoudig toekennen aan testers.

De resultaten worden op een eenvoudige manier vastgelegd in easyKit. Al uw opmerkingen en bijlagen zijn vast te leggen en overzichtelijk terug te vinden. Als resultaat van een doorlopen test kunt u eenvoudig samenwerken met leveranciers om uw gevonden constateringen te verhelpen.

Kortom je moet hem dus hebben!